Förskolan

Hej och välkommen!

Vi är den lilla förskolan med de stora möjligheterna där barn och pedagoger jobbar nära varandra i ett utforskande och lustfyllt arbetssätt.
Vår barngrupp kommer bestå av 18-24 barn i åldern 1-5 år.
Vi tänker att en förskola i nutiden utbildar barn för framtiden och vårt arbetssätt utgår givetvis från Läroplanen med stort fokus på det enskilda barnet men också gruppen.
 Vi vill arbeta med inriktning mot skapande, musik, digitalitet med Reggio Emilia och utomhuspedagogik i grunden. Att arbeta utifrån ett projektinriktat arbetssätt menar vi är ett sätt att lära tillsammans med andra. Vi har en grundläggande tanke om att alla barn är kompetenta och unika och att det är vår uppgift som lärare att följa, lyssna på, utmana och stärka barnens kunskaper och intressen. Att alla barn blir sedda och får vara sitt bästa jag på förskolan är vårt främsta mål. Vi ser miljön som den tredje pedagogen.
Vi hoppas att du och ditt barn vill vara med oss att skapa en förskola där barnen får vara sitt bästa jag, där varje dag är ett lärorikt möte, barn med barn och barn med vuxna. I ett gott samarbete vårdnadshavare och pedagoger emellan.
 
Du kan läsa mer om oss under flikarna längst upp!
Med Folkhälsomyndighetens rekommendationer i Coronatider vill vi att du kontaktar oss via telefon eller mejl för att höra mera om förskolan och för att boka ett besök.
Välkommen!
624C5063-8C1E-4B1B-8056-7DE40503B481.JPG