top of page

Förskolan

Vi vill vara en förskola i nutiden som utbildar barn för framtiden. Och för att möta den framtiden tänker vi att barn idag behöver ha trygga och närvarande pedagoger. Vi tycker det är viktigt att ge barn verktyg för att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. För att nå den utvecklingen får barnen möjlighet att skapa goda relationer i grupper med färre barn under dagen.  

Utifrån våra styrdokument (bla Lpfö-18) har vi stora möjligheter att lägga upp utbildningen och lärmiljöerna efter barnens intressen och behov och vi har kort väg till beslut som förskolan behöver ta för att tillgodose barnens utbildning.

Förskolan ligger i en gammal skola där vi har tre klassrum samt en fin och lummig gård med möjlighet till bla odling, rollek och vid snöiga vintrar pulkaåkning. Varma sommardagar har vi god skuggning av stora träd.  

Vi anser att arbeta utifrån ett projektinriktat arbetssätt är ett sätt att lära tillsammans med andra. Vi har en grundläggande tanke om att alla barn är kompetenta och unika och att det är vår uppgift som lärare att följa, lyssna på, utmana och stärka barnens kunskaper och intressen. Att alla barn blir sedda och får vara sitt bästa jag på förskolan är vårt främsta mål.

Vi hoppas att du och ditt barn vill vara med oss att skapa en förskola där barnen får vara sitt bästa jag, där varje dag är ett lärorikt möte, barn med barn och barn med vuxna. I ett gott samarbete vårdnadshavare och pedagoger emellan.

Utomhuspedagogik
bottom of page