top of page

Vilka är vi?

Vi är en liten friförskola med 20-22 st barn där barnen är mellan 1-5 år. 

Den 9 november 2020 startade vi, Elin och Fia, förskolan som vi gav namnet Tellus. Vi är utbildade förskollärare där Elin också är utbildad ateljerista. Elin läser på distans under 3 år till rektor och har studietid 1 dag/v.  

Vi som jobbar här är barnskötaren Malin, Pia i köket samt förskollärarna AnnaCarin, Elin och Fia. 

Välkomna till oss! 

Elin

Fia

Malin

AnnaCarin

Pia

bottom of page