Kalendarie

HT 2021 

  

Augusti 

Förskolan öppnar igen efter sommarstängt måndag 9/8 

Apt – måndag 23/8 förskolan stänger 15:45 

 

September 

Studiedagar 23-24/9 förskolan är stängd 

Apt – måndag 27/9 förskolan stänger 15:45 

 

Oktober 

Apt – måndag 25/10 förskolan stänger 15:45 

 

November 

Studiedag 1/11 förskolan är stängd 

Apt – måndag 22/11 förskolan stänger 15:45 

 

December 

Apt – måndag 20/12 förskolan stänger 15:45