top of page

Kalendarie

Höstterminen 2023 

  

Augusti 

31 juli förskolan öppnar efter sommarstängt 

Apt – måndag 21 augusti - förskolan stänger 15:45 

 

September 

Apt – måndag 25 september - förskolan stänger 15:45 

Studiedag - 14-15 september - förskolan stängd 

26-28 september – Elin rektorsutbildning 

 

Oktober 

Tellusmöte - 10 oktober kl 18-19.30 

Apt – måndag 23 oktober - förskolan stänger 15:45 

Studiedag - måndag 20 oktober - förskolan stängd 

 

November 

Apt – måndag 20 november - förskolan stänger 15:45 

21-23 november - Elin rektorsutbildning 

24 november – julledighetslapp in 

 

December 

Apt – måndag 18 december - förskolan stänger 15:45 

Med reservation för förändringar 

Tellus.jpg
bottom of page