top of page

Kalendarie

Höstterminen 2023 

  

Augusti 

31 juli förskolan öppnar efter sommarstängt 

Apt – måndag 21 augusti - förskolan stänger 15:45 

 

September 

Apt – måndag 25 september - förskolan stänger 15:45 

Studiedag - 14-15 september - förskolan stängd 

26-28 september – Elin rektorsutbildning 

 

Oktober 

Tellusmöte - 10 oktober kl 18-19.30 

Apt – måndag 23 oktober - förskolan stänger 15:45 

Studiedag - måndag 20 oktober - förskolan stängd 

 

November 

Apt – måndag 20 november - förskolan stänger 15:45 

21-23 november - Elin rektorsutbildning 

24 november – julledighetslapp in 

 

December 

Apt – måndag 18 december - förskolan stänger 15:45 

Med reservation för förändringar 

Vårterminen 2024 

  

Januari 

Apt – måndag 22 januari 

Studiedag 26 januari kl 8-16 

Elin rektorsutbildning – 30 januari – 1 februari 

 

Februari 

Apt – måndag 19 februari 

 

Mars 

Apt – måndag 18 mars 

Studiedag - måndag 30 oktober - förskolan är stängd 

 

April 

Tellusmöte - tisdag 9 april kl 18-19.30 

Apt – måndag 22 april 

 

Maj 

Elin rektorsutbildning – 14-16 maj  

Apt – måndag 27 maj 

 

Juni 

Studiedag 14 juni kl 8-16 - förskolan är stängd 

 

Med reservation för ändringar 

Tellus.jpg
bottom of page